Quý khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website PHÚC QUANG gồm:

 • Họ và Tên:
 • Địa chỉ: Địa chỉ nhận hàng có thể là nhà riêng hoặc cơ quan làm việc.
 • Email: Email công ty hoặc cá nhân.
 • Số điện thoại: di động hoặc văn phòng Những thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của quý khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng).

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tạo điều kiện thuận lợi để PHÚC QUANG cung cấp cho quý khách hàng trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo nhất cũng như kịp thời xử lý các trường hợp khiếu nại phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

PHÚC QUANG sử dụng thông tin của quý khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp dịch vụ (tư vấn, CSKH, hậu mãi).
 • Thông báo về các chương trình khuyến mãi, trao đổi thông tin giữa khách hàng và PHÚC QUANG.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại (nếu có) với quý khách hàng.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch mua hàng của khách hàng tại PHÚC QUANG.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp quý khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới PHÚC QUANG.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Quý khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • PHÚC QUANG.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với trang web PHÚC QUANG
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của quý khách hàng tại PHÚC QUANG được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên PHÚC QUANG và Fanpage . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi quý khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách hàng. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của quý khách hàng khi không có sự đồng ý của quý kháchhàng ngoại trừ các trường hợp được quy định của pháp luật. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, PHÚC QUANG có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho quý khách hàng được biết về vụ việc.